Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

CONFLCIT #1: ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ

Κάθε ομάδα που θα παίζει τον ρόλο των "Dark Water" (άμυνα) θα έχει έναν παίκτη με την ειδικότητα του Καταστροφέα. 


Ο παίκτης αυτός θα έχει μια συλλογή υλικών που μετά το πέρας του παιχνιδιού πρέπει να τα παραδίδει στην επόμενη ομάδα. Τα υλικά αυτά θα βρίσκονται μέσα σε τσάντα. Πρόκειται για:

Τσάντα

"Εκρηκτικό" και ασύρματο πομπό "πυροδότησης"

Ο "πομπός" ανοίγει εύκολα με το "χερουλάκι" πάνω δεξιά. Το καπάκι είναι συνδεμένο με αλυσίδα για να μην χάνεται
Ανοίγοντας το καπάκι φαίνεται το κουμπί "πυροδότησης"
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε περίπτωση που ο Καταστροφέας λάβει εντολή καταστροφής των υλικών, θα πρέπει:
  1. να τοποθετήσει τα υλικά, μαζί με το "εκρηκτικό" σε φυλαγμένο χώρο. Σε περίπτωση χρήσης σε ανοιχτό χώρο, όλοι οι παίκτες σε ακτίνα 10 μέτρων γύρω θα θεωρούνται dead
  2. απομακρύνεται όσο θέλει ή ακόμα και έξω από τον φυλαγμένο χώρο, και πυροδοτεί
  3. Θα ακουστούν κάποιοι ήχοι που σημαίνουν την επιτυχή καταστροφή. Ο υπεύθυνος διαιτητής θα βρίσκεται εκεί για επιβεβαίωση και λήξη του παιχνιδιού
  4. Εάν ο καταστροφέας χτυπηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού, πρέπει να αφήσει κάτω στο σημείο που χτυπήθηκε την τσάντα ή οποιοδήποτε κομμάτι που κρατάει, τα οποία μπορούν να ανακτηθούν από οποιονδήποτε


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου