Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

CONFLICT s07e02 COMMANDO

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014
 • ΤΟΠΟΣ: Athens Paintball Village
 • ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Από 0800
 • CAPTAINS MEETING: 0845
 • ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ: 0900

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Πίστα REC:  (1) Pistol Run   (2) Pistol Fighters
Πίστα URBAN HELL:  (3) Assault Run  (4) Heavy Weapon
Συνδυασμός (κατάληξη στην URBAN HELL): (5) Machine gunner
Συνδυασμός (κατάληξη στην REC): (6) Sniper
ASSAULT COURSE 
 • πίστα Urban Hell
 • 8 στόχοι
 • 12 paintballs
 • 1 παίκτης


Μέσα στον χώρο θα υπάρχει σήμανση με ελάχιστη υποχρεωτική διαδρομή και συγκεκριμένο αριθμό στόχων (8), καθώς και σημεία από τα οποία θα πρέπει να βάλει εναντίων του κάθε στόχου.

Ο παίκτης θα έχει στην διάθεση του 35% περίπου επιπλέον μπίλιες (σε αντίθεση με τον διπλάσιο αριθμό paintballs που ίσχυε μέχρι πέρσι) από τον αριθμό των στόχων – δηλαδή 12 paintballs για 8 στόχους. Επίσης θα πρέπει να έχει κανονικό φόρτο παιχνιδιού .

Ο παίκτης θα πρέπει να πετύχει όσο τον δυνατό μεγαλύτερο αριθμό στόχων και παράλληλα να κάνει τον μικρότερο δυνατό χρόνο, αλλά να μην ξεπερνάει το 1,30 λεπτό (πέραν αυτού θα υπάρχει ποινή – βλ.παρακάτω).

Αρχικά θα προσμετρώνται οι επιτυχημένες βολές σε στόχους, και μετά ο χρόνος μέσα στον οποίο έγιναν οι βολές.

Χρονική ποινή:
1-10 δευτερόλεπτα: -1 επιτυχημένη βολή
11-20 δευτερόλεπτα: -2 επιτυχημένες βολές
21-30 δευτερόλεπτα: -3 επιτυχημένες βολές
31-40 δευτερόλεπτα: -4 επιτυχημένες βολές
41-50 δευτερόλεπτα: -5 επιτυχημένες βολές
51-60 δευτερόλεπτα: -6 επιτυχημένες βολές
61-70 δευτερόλεπτα: -7 επιτυχημένες βολές
71-80 δευτερόλεπτα: -8 επιτυχημένες βολές

PISTOL FIGHT
 • πίστα Rec
 • 1 παίκτης
 • 1 πιστόλι
 • 2 γεμιστήρες


Ένας παίκτης ανά ομάδα θα λάβει μέρος σε ένα Mini τουρνουά ένας εναντίων ενός με πιστόλι.

Μέγιστος αριθμός paintballs: πιστόλι + 2 γεμιστήρες.

Χρόνος ολοκλήρωσης: μέχρι να μείνει ένας παίκτης στο παιχνίδι. Σε περίπτωση που τελειώσουν οι μπίλιες και των 2, θα επαναλάβουν το παιχνίδι στο τέλος του γύρου εκ νέου

Είδος τουρνουά: Doyble Elimination

Σημείωση: ομάδες που δεν διαθέτουν πιστόλι, θα καλυφθούν με ευθύνη της διοργάνωσης. Θα πρέπει μόνο να μεριμνήσουν για την προμήθεια φιαλιδίων CO2 και paintballs HEAVY WEAPONS EXPERT  
 • πίστα Urban HEll
 • 1 παίκτης
 • 1 OPFOR) 

 • Υπάρχει ένας OPFOR στο αριστερό γωνιακό οίκημα του πεδίου, που δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από αυτό. Ο OPFOR θα προέρχεται από τις διαγωνιζόμενες ομάδες του τουρνουά και θα επανδρώνει την θέση  βάση προγράμματος.

  Ο διαγωνιζόμενος ξεκινάει από το διαγωνίως απέναντι οίκημα, χωρίς οπτική επαφή. Έχει δε πλήρη φόρτο.

  Σκοπός είναι να ολοκληρώσει 3 αντικείμενα στο μικρότερο δυνατό διάστημα. 

  α) Τοποθέτηση νάρκης Μ80 TR (μέσα στο χώμα). Ο παίκτης θα πρέπει να τοποθετήσει την νάρκη σε συγκεκριμένο σημείο, λειτουργικά [20 πόντοι]

  β) απενεργοποίηση παγίδας [20 πόντοι]

  γ) 3 επιτυχημένες βολές με αντιαρματικό (4 διαθέσιμα βλήματα) [10+10+10 πόντοι]

  Σε περίπτωση που χτυπηθεί ο διαγωνιζόμενος μία φορά, του αφαιρούνται 20 πόντοι από το τελικό σύνολο και ξεκινάει από την αρχή, (μηδενίζονται όποιοι πόντοι έχει κερδίσει, αλλά το χρονόμετρο συνεχίζει να «τρέχει»). Εάν χτυπηθεί δεύτερη φορά, αποχωρεί από το παιχνίδι, κερδίζοντας μόνο όσους πόντους έχει ως εκείνη την στιγμή.

  Αρχικά θα προσμετρώνται οι πόντοι επιτυχίας, και μετά ο χρόνος .


  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο παίκτης με τον μεγαλύτερο αριθμό πόντων από αυτόν με τον καλύτερο χρόνο.

  Σημείωση: ΟΛΑ τα υλικά θα παρέχονται από την διοργάνωση. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση καθυστέρησης επάνδρωσης θέσης OPFOR από ομάδα, η ομάδα θα λαμβάνει 20 αρνητικούς πόντους στην δοκιμασία


SCOUT SNIPER CHALLENGE
 • Συνδυασμός πίστας Urban Hell και Rec 
 • 5 σταθεροί στόχοι 
 • 15 paintballs
 • 2 λεπτά
 • 2 παίκτες 
Οι διαγωνιζόμενοι ξεκινήσουν χωρίς marker μέσα από το πίσω κεντρικό οίκημα της πίστας Urban Hell

Μέσα στο κεντρικό οίκημα της πίστας Urban Hell θα είναι το marker του Sniper και 2 ασύρματοι (ένας για κάθε παίκτη.

Αφού τα πάρουν θα συνεχίσουν και θα μπουν στην πίστα Rec

Εκεί ο Sniper θα μπορεί να κινηθεί μέχρι το προκαθορισμένο σημείο, ενώ ο Scout θα πρέπει να τοποθετηθεί από την πίσω πλευρά του κεντρικού οικήματος (προς το players area), από όπου θα έχει το δικαίωμα να καθοδηγεί τις βολές του Sniper

Ανώτατη ταχύτητα εξόδου μπίλιας: 300fps.

Fire mode: ημιαυτόματο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή burst

Ο Sniper θα πρέπει να πετύχει τους στόχους που θα βρίσκονται σε διάφορες αποστάσεις και θα έχουν διαφορετική βαθμολόγηση, στον μικρότερο δυνατό χρόνο, αλλά να μην ξεπερνάει το 2 λεπτά (πέραν αυτού θα υπάρχει ποινή – βλ.παρακάτω). 

Αρχικά θα προσμετρώνται οι επιτυχημένες βολές σε στόχους, και μετά ο χρόνος μέσα στον οποίο έγιναν οι βολές. 

Χρονική ποινή:
1-10 δευτερόλεπτα: -10 πόντοι
11-20 δευτερόλεπτα: -15 πόντοι
21-30 δευτερόλεπτα: -20 πόντοι 
31-40 δευτερόλεπτα: -25 πόντοι
41-50 δευτερόλεπτα: -30 πόντοι
51-60 δευτερόλεπτα: -35 πόντοι
61-70 δευτερόλεπτα: -40 πόντοι
71-80 δευτερόλεπτα: -45 πόντοι


PISTOL TACTICAL SHOOTING
 • πίστα Rec 
 • 8 στόχοι
 • 14 paintballs
 • 1 παίκτης


Παρεμφερής δοκιμασία με την “Assault Run”, με τον παίκτη να πρέπει να ολοκληρώσει μια διαδρομή, αλλά με χρήση πιστολιού

Ο παίκτης θα έχει στην διάθεση 35% περίπου επιπλέον paintballs, από τον αριθμό των στόχων. 

Ο παίκτης θα πρέπει να πετύχει όσο τον δυνατό μεγαλύτερο αριθμό στόχων και παράλληλα να κάνει τον μικρότερο δυνατό χρόνο, αλλά να μην ξεπερνάει το 1,30 λεπτό (πέραν αυτού θα υπάρχει ποινή – βλ.Assault Run).

Χρονική ποινή:
1-10 δευτερόλεπτα: -1 επιτυχημένη βολή
11-20 δευτερόλεπτα: -2 επιτυχημένες βολές
21-30 δευτερόλεπτα: -3 επιτυχημένες βολές
31-40 δευτερόλεπτα: -4 επιτυχημένες βολές
41-50 δευτερόλεπτα: -5 επιτυχημένες βολές
51-60 δευτερόλεπτα: -6 επιτυχημένες βολές

Σημείωση: ομάδες που δεν διαθέτουν πιστόλι, θα καλυφθούν με ευθύνη της διοργάνωσης. Θα πρέπει μόνο να μεριμνήσουν για την προμήθεια φιαλιδίων CO2 και paintballs 
MACHINE GUNNER TRIAL
 • πίστα Urban Hell + Rec
 • 2 στόχοι
 • Πλήρης φόρτος πολυβολητή (για τον 2ο παίκτη-γεμιστή αλλά ΔΕΝ θα τα έχει πάνω του)
 • 2 παίκτες
Ο πολυβολητής και ο γεμιστής ξεκινάει από το «chrono» της πίστας Rec. 
Μέσα στο κεντρικό οίκημα της πίστας Rec θα είναι το "πολυβόλο" (άδειο) καθώς και ο πλήρης φόρτος (που θα τον πάρει ο γεμιστής)
Στην συνέχεια θα περάσουν στην πίστα Urban Hell όπου θα μπορεί να κινηθούν σε συγκεκριμένο χώρο
Εκεί θα πρέπει να χτυπήσουν τους στόχους, όπου ο κύριος θα είναι πίσω από "τοίχο" τον οποίο θα πρέπει να χαλάσουν για να αποκαλυφθεί η ακριβής θέση του στόχου

Ο παίκτης θα πρέπει να πετύχει όσο τον δυνατό μεγαλύτερο αριθμό στόχων και παράλληλα να κάνει τον μικρότερο δυνατό χρόνο αλλά να μην ξεπερνάει το 2,40 λεπτά (πέραν αυτού θα υπάρχει ποινή – βλ.παρακάτω). 

Αρχικά θα προσμετρώνται οι επιτυχημένες βολές (μέγιστο 8) σε στόχους, και μετά ο χρόνος μέσα στον οποίο έγιναν οι βολές. 

Χρονική ποινή:
1-10 δευτερόλεπτα: -5 πόντοι
11-20 δευτερόλεπτα: -6 πόντοι
21-30 δευτερόλεπτα: -7 πόντοι 
31-40 δευτερόλεπτα: -8 πόντοι
41-50 δευτερόλεπτα: -9 πόντοι
51-60 δευτερόλεπτα: -10 πόντοιΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Και φέτος δεν υπάρχει ο περιορισμός του μέγιστου των 2 δοκιμασιών που θα μπορούσε να λάβει μέρος ένας παίκτης, αλλά κάθε αγώνισμα καλό θα είναι να διαγωνισθεί διαφορετικός παίκτης. Σε περίπτωση που ομάδα ορίσει παίκτη να λάβει μέρος σε παραπάνω από 1 δοκιμασίες, είναι υπεύθυνη να τον ορίσει σε δοκιμασίες που δεν είναι κοντά η μία στην άλλη. Δεν θα γίνει αλλαγή σειράς ή επιπλέον αναμονή για παίκτη που αγωνίζεται την ίδια στιγμή σε άλλη δοκιμασία. 

Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας σε κάποιο «αγώνισμα», οι παίκτες που θα ισοβαθμήσουν διαγωνίζονται πάλι με τις ίδιες συνθήκες στο αντικείμενο και κατατάσσονται ανάλογα ,το αποτέλεσμα
Τελική νικήτρια ομάδα του τουρνουά θα είναι αυτή που θα μαζέψει καλύτερες καταταρκτήριες θέσεις σε όλα τα παραπάνω αντικείμενα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ομάδες θα παίξουν ένα παιχνίδι “Deathmatch” με τους κανονισμούς του Conflict στην πίστα Urban Hell.

Για την δοκιμασία "Machinegunner" οι ομάδες πρέπει να αγωνιστούν με marker τύπου SAW

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου